mnp
English

Külpolitika

Az MNP célkitűzése az ország függőségének csökkentése gazdasági, politikai szempontból. Magyarország legyen egyenrangú partner bármely nemzetközi tárgyaláson, akárkivel áll szemben. A független nemzetállamok európai szövetségét támogatnánk az európai egyesült államok megvalósításával szemben.

Egyesíteni kell a Kárpát-medencében élő magyarokat, hiszen a Magyarország határain kívül rekedt magyarok is a nemzet részei. Minden erőnkkel azon kell lenni, hogy a Kárpát-medencei magyarság kollektív jogai biztosítva legyenek.

Az egységes nemzetállam nem azt jelenti, hogy Magyarországot ki kell szakítani Európából, hiszen annak része.

Törekedni kell arra, hogy egyesüljön a magyar nemzet területi, gazdasági, és kulturális szempontból is.

A magyar nemzet hazája a Kárpát-medence. Amennyiben az elcsatolt területek szeretnék, biztosítani kell, hogy visszacsatlakozhassanak Magyarország területéhez. Tárt karokkal fogadjuk a Magyarországra visszatérni kívánó külföldre szakadt magyar honfitársainkat.

Minden magyar nemzetiségű személynek biztosítani kell a magyar állampolgárságot, és a magyar közügyekbe való beleszólás jogát.

A katonaságot fejleszteni kell, létszámát meg kell emelni, hogy megfelelő védelmet biztosítson a magyar nemzetnek. Vissza kell állítani a legalább 3 hónapos sorkatonai szolgálatot. Meg kell duplázni a honvédelem költségvetését.

Azon keleti országokkal, amelyek ősmagyar rokonnépek hazája, szorosabb gazdasági és kulturális kapcsolatot kell létesíteni.

A Közel-Keleti országokkal és a Dél-Amerikai országokkal gazdasági együttműködésre kell törekedni.

Magyar katona ne harcoljon idegen nemzet ügyéért külföldön, hazájától, a Kárpát-medencétől távol.