mnp
English

Kultúrpolitika

A magyar kultúra értékeit nem szabad veszni hagyni. Olyan kultúrpolitikát kell folytatni, amely még jobban elősegíti a magyar nemzet együvé tartozását.

A hírműsorokban meg kell követelni a kiegyensúlyozott tájékoztatást, a politikának, egy-egy csatorna politikai elköteleződésnek ne legyen beleszólása a műsorok tartalmába.

Egyes ősi nemzeti jelképeinket, mint pl. a turulmadarat vagy a kettős-keresztet méltatlan támadások érik. Alkotmányban kell rögzíteni a védelmüket.

A negatív történelmi személyekhez vagy korokhoz kapcsolódó közterületek elnevezését meg kell változtatni, szobrokat el kell távolítani.

A közmédiában nagyobb teret kell, hogy kapjanak a magyar történelmet feldolgozó műsorok, filmek.

A független, oknyomozó újságírást támogatni kell.

Állami pénzből elsősorban olyan filmeket kell gyártani, amelyek erősítik a nemzeti öntudatot.

A nyugdíjasok részére kulturált szórakozási lehetőségeket kell biztosítani.

Egy-egy nagyobb történelmi személyiségről vagy eseményről szóló elemzések során teret kell adni annak, hogy az eltérő vélemények is hangot kapjanak, ütközhessenek egymással.

A hagyományőrző társadalmi szervezetek nagyobb támogatásban kell, hogy részesüljenek, azért, hogy a határon túl élők is megismerhessék, több információt kapjanak a nemzeti kultúráról.