mnp
English

Nemzetpolitika

A magyar nemzethez tartoznak az ország határain kívül rekedt honfitársaink is, ezért a nemzetpolitika kialakítása során őket is figyelembe kell venni.

A „nemzeti-nacionalista” jelzőt sajnos méltatlanul a szélsőséggel azonosítják a közvéleményben. Ezt a diszkriminatív megközelítést meg kell szüntetni. Ha valaki nemzeti-nacionalista beállítottságú, az nem azt jelenti automatikusan, hogy szélsőséges nézeteket vall.

Törekedni kell arra, hogy a “szorvány-magyarság” közelebb kerüljön az anyaországhoz. Minden segítséget meg kell adni, hogy a határon túl rekedt magyarok visszatérhessenek az országba.

A XX. század magyar történelmének értelmezése során biztosítani kell, hogy az egymással ellentétes nézetek ugyanakkora teret kapjanak. A kommunista időszakban, majd a rendszerváltást követően egyes történelmi alakok méltatlanul negatív megítélésben részesültek. Lehetővé kell tenni, hogy az eddig negatívan megbélyegzett történelmi személyiségekkel kapcsolatban másféle, de hiteles tudományos vélemények is napvilágra kerülhessenek.

Csak akkor támogatjuk Szerbia és Ukrajna európai-atlanti integrációját, ha az ott élő magyar nemzeti közösségek az önrendelkezés legszélesebb lehetőségeit kapják meg.

A Kárpát-medencén kívül élő, a világ bármely pontján lévő szorvány-magyarság nemzethez való tartozását a távolság ellenére is segíteni kell, szorosabbá kell tenni a kapcsolatot. Amennyiben a szorvány-magyarság vissza akar térni a Kárpát-medencébe, azt minden erővel segíteni kell.

Önálló nemzetpolitikai minisztérium létrehozását támogatjuk, aminek a nemzet együvé tartozásának segítése lenne a fő feladata.

Legyen kötelező minden magyar állampolgárnak a választásokon való részvétel.

 A jelenlegi magyar kormány május 1-jével feloldotta a föld moratóriumot, és így lehetővé teszi, hogy az utolsó nemzeti kincsünk, a magyar föld, külföldiek kézre jusson. Ezzel az egész ország és a nemzet elveszhet, amit minden áron meg kell akadályozni.

Magyarország ezer éves keresztény állam, és ezt a keresztény kultúrát mindenek felett őrizni és érvényesíteni kell.

A nemzet előttünk, a nemzet mögöttünk!