mnp
English

Rendvédelem

Az az ország, ahol az állampolgárok nem érezhetik magukat biztonságban a saját rendvédelmi szervezetüktől, nem egy demokratikus ország. A rendőrségnek nem zaklatni kell az embereket, hanem biztonságot nyújtani ahhoz, hogy az emberek saját és a nemzet boldogulásáért munkálkodhassanak.

A “rendszerváltás” óta eltelt időben a rendőrségnek nem sikerült erőszakszervezetből egy a nemzetet szolgáló szervezetté alakulni.

Az MNP célkitűzései:

·        politikusbűnözés elleni határozott fellépés;

·    új, modern rendvédelmi szervezet létrehozása, a rendőrség teljes  megújhodásával;

·        korrupció felszámolása a rendvédelmi ágazatban;

·      önellátó, illetve önfenntartó büntetés-végrehajtási rendszer létrehozása.

A rendőrség a „rendszerváltás” óta képtelen a megújulásra, a rendvédelmi szervezetet teljes egészében át kell alakítani. A rendőrségnek a lakosságot kell szolgálni és a nemzetet védeni, ezért a rendvédelmet politikamentessé kell tenni.

A rendőrség megújításának első lépcsője a nem megfelelő állomány kiszűrése, és eltávolítása a szolgálatból. Aki a rendőrség kötelékébe kíván állni, rendelkeznie kell egy alap műveltségi szinttel. A rendvédelmi oktatást magasabb szintre kell emelni, akár a korábbi oktató állomány teljes lecserélésével.

A rendőrök kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét meg kell szüntetni.

A többszörösen visszaeső bűnözőket szigorúbb büntetéssel kell sújtani. A büntetések elrettentő hatására nagyobb hangsúlyt kell helyezni, azaz szigorúbb büntetéseket kell kiszabni.

Az országgyűlési képviselők mentelmi jogát el kell törölni. Ne fordulhasson elő, hogy valaki a mentelmi jogára hivatkozással kibújik a felelősségre vonás és büntetés alól.

Hazánkban a börtönök rendkívüli mértékben túlzsúfoltak, ennek megszüntetése érdekében új, önellátó börtönöket kell létrehozni.

A börtönben a bűnözőket el kell különíteni aszerint, hogy fehér vagy kék galléros bűnözőkről van szó.

A börtönökön belül elkövetett visszaélések, gyilkosságok arra utalnak, hogy a büntetés-végrehajtás személyzete nem áll a helyzet magaslatán. A büntetés-végrehajtás nem hatékony, akik kijönnek onnan, nem tudnak visszailleszkedni a társadalomba, hanem még súlyosabb bűncselekményeket követnek el, mint amiért eredetileg elítélték őket. Aki közlekedési bűncselekményt követ el, ne kerüljön köztörvényes bűnözők közé a börtönben, mert azok rossz befolyással lennének rá.

A nemzet ellenes bűncselekményt elkövetőket a magyar állampolgárságtól meg kell fosztani, és büntetésük letöltése után ki kell őket toloncolni az országból.

A börtönökben megfelelő munkát kell biztosítani a fogvatartottaknak. Törekedni kell arra, hogy az elítéltek ne jelentsenek plusz terhet a társadalomnak, hanem tartsák fenn önmagukat.